Zarejestruj wizytę

Regulamin określa porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym DENS


Regulamin obowiązuje
 • Wszystkie osoby związane umowami z Centrum DENS, niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wszystkie osoby przebywające na stażach lub uczące się.
 • Pacjentów i osoby towarzyszące.

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne DENS, zwane „Centrum DENS” jest Podmiotem Leczniczym przyjmującym Pacjentów w trzech lokalizacjach we Wrocławiu.
Przy ulicy Łaciarskiej 5/1F-150m od Rynku tel +48 344 78 33
Przy ulicy Gwareckiej 2-Osiedle Kozanów tel +48 373 94 22
Przy Bulwarze Ikara 28-Osiedle Kosmonautów tel +48 352 10 43

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne DENS założyła w 1988 r. Lidia Kudzbalska lekarz dentysta- specjalista protetyk,wraz z mężem Stanisławem, którego umiejętności i wiedza jako absolwenta Politechniki Wrocławskiej oraz kilku studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym, okazują się bezcenne każdego dnia. W 2014 roku do Zespołu dołączył Syn Paweł,który swą empatią i profesjonalizmem z dnia na dzień zyskuje nowych,zadowolonych Pacjentów.

Podstawowym naszym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii oraz realizacja zadań dydaktycznych
Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcącymi i doskonalącymi kadry medyczne oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Centrum DENS.
W Centrum DENS przygotowujemy lekarzy dentystów do wykonywania zawodu medycznego w ramach staży podyplomowych oraz asystentki i higienistki w ramach obowiązujących je praktyk.
Specjalizujemy się w nowoczesnej protetyce, implantologii, implantoprotetyce, chirurgii stomatologicznej, stomatologii estetycznej, leczeniu skomplikowanych przypadków endodontycznych pod mikroskopem oraz ortodoncji.


Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych

W Centrum DENS świadczmy usługi stomatologiczne na zasadach pełnej odpłatności.
Za wykonane świadczenia zdrowotne  pobieramy opłatę po każdej wizycie. Jej wysokość jest określona  (w cenniku….odnośnik).

Honorujemy wpłaty kartą i gotówką.
Płatność przelewem musi być potwierdzona poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóżniej 7 dni przed planowanym terminem wizyty lub zabiegu.
Nie udzielamy konsultacji ani wycen przez telefon, ani w innym miejscu, tylko bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w naszych Gabinetach.
Nie przyjmujemy Pacjentów w godzinach nocnych ani w niedzielę i święta.
Możemy ustalić inny, dogodny dla Pacjenta termin wizyty po uprzedniej konsultacji w Gabinecie.

Żadnego z naszych Pacjentów i ich Rodzin nie pozostawiamy bez opieki poza godzinami pracy Centrum DENS.
W nagłych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny na numer telefonu +48 730-767-159 lub wysłanie SMS, lub maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Zabiegi z stomatologii zachowawczej przeprowadzamy po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku, uważamy poddanie się przez Pacjenta omówionemu leczeniu.
Przed przystąpieniem do zabiegu implantacji, wybielania, leczenia kanałowego zębów i zabiegów chirurgicznych prosimy Pacjenta o wyrażenie pisemnej zgody na zabieg.
Odmowę poddania się leczeniu, w razie gdy stwierdzimy niezwłoczną jego potrzebę, odnotowujemy w karcie , a Pacjent potwierdza ją czytelnym podpisem.
W przypadku leczenia protetycznego, implantologicznego i ortodontycznego, po akceptacji kosztorysu i planu leczenia, Pacjent zobowiązany jest do wpłacenia 50% całkowitej wartości ustalonych zabiegów przynajmniej na 7 dni przed terminem zabiegu.
Pozostałą część należności Pacjent wpłaca przed wizytą, podczas której montujemy aparat ortodontyczny, oddajemy gotową pracę protetyczną lub wykonujemy wcześniej zaplanowany zabieg chirurgiczny, w tym implantacje.


Pacjentów umawiamy na określone godziny.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na wykonanie zabiegu i uniknięcie ewentualnych opóźnień, prosimy o orientacyjne określenie potrzeb leczniczych podczas rezerwacji wizyty. Na kolejnych wizytach o czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie Lekarz.
Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niestety, czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość dla kilkunastominutowych opóźnień i przygotowanie sobie odpowiedniej rezerwy czasowej na wizytę. W miarę możliwości powiadamiamy Pacjentów telefonicznie lub smsem o zaistniałym opóźnieniu.
Staramy się przyjąć również Pacjentów w stanach nagłych, jeżeli jednak nie jest to możliwe, osoby wymagające pilnej interwencji stomatologicznej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.


Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę 15 minut i więcej, traktujemy jako rezygnację z wizyty , po tym czasie przyjmujemy kolejnego zapisanego Pacjenta.

Istnieje możliwość przyjęcia spóźnionej osoby, ale wówczas zakres wizyty ulega zmianie.

Dla Państwa wygody wszystkie wizyty w naszych Gabinetach potwierdzamy telefonicznie.

W razie trzykrotnego niepowodzenia w nawiązaniu kontaktu tą drogą, wysyłamy wiadomość SMS.

Brak potwierdzenia takiej wiadomości w terminie do 6 godzin traktujemy jako odwołanie wizyty i zapisujemy na to miejsce Pacjenta z listy rezerwowej.


Rezerwowanie wizyt

W przypadku gdy Pacjent chce zarezerwować jedną lub kilka wizyt dwugodzinnych lub ustalić kilka terminów z wyprzedzeniem -dwu -cztero tygodniowym,czynimy to po WPŁYNIĘCIU na konto Centrum DENS zadatku na poczet wizyt-100 zł na każdą godzinę. Zadatek ten rozliczamy na ostatniej z zarezerwowanych wizyt. W tytule prosimy o wpisanie imienia i nazwiska pacjenta.

Bank Credit Agricole DENS
Numer IBAN: PL 35 1940 1076 3003 5465 0000 0000
Kod SWIFT banku: AGRIPLPRXXX


Odwoływanie wizyt

Prosimy o przemyślane rezerwowanie wizyt. Rezerwacja terminu  stanowi wiążącą umowę pomiędzy Lekarzem Dentystą, a Pacjentem. Zarezerwowany termin zabiegu/wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość Zespołu do podjęcia planowanych czynności leczniczych. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg się odbędzie czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki finansowe i osobowe.

W przypadku gdy Pacjent :
trzy razy zmieni termin wizyty,
jeden raz-mimo potwierdzenia nie zgłosi się na wizytę,
trzy razy spóźni się 15 minut i więcej,
kolejny termin wizyty ustalimy dopiero po wniesieniu przedpłaty na kolejną wizytę w kwocie 100 zł.na każdą zarezerwowaną godzinę.

Można ja wpłacić w jednym z naszych Gabinetów lub na nasze konto –

Bank Credit Agricole DENS
Numer IBAN: PL 35 1940 1076 3003 5465 0000 0000
Kod SWIFT banku: AGRIPLPRXXX

oraz dostarczyć potwierdzenie przelewu osobiście lub przesłać na adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kwota ta będzie rozliczona przy wizycie kończącej leczenie lub przepadnie przy następnej nieobecności.

W przypadku, gdy zaistnieje niezależna od Centrum DENS, konieczność przełożenia lub odwołania wizyty Pacjenta, nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.


Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie prosimy Pacjenta o okazanie dowodu tożsamości oraz o wypełnienie formularza,który dotyczy stanu zdrowia,przyjmowanych leków,a także danych kontaktowych.
Informacja o współistniejących chorobach umożliwia prawidłową diagnostykę i pozwala na uniknięcie powikłań w trakcie leczenia. Prosimy pamiętać o obowiązku uaktualniania informacji na temat stanu swojego zdrowia przy kolejnych wizytach.
W przypadku gdy Pacjent podaje niepełne lub nieprawdziwe dane dotyczące jego zdrowia, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikające z takowego zatajenia.
Po konsultacji stomatologicznej i przeglądzie przedstawiany jest plan leczenia , jego wstępny kosztorys,ewentualnie po wykonaniu badan dodatkowych-alternatywny plan leczenia i jego kosztorys.
Przed rozpoczęciem leczenia informujemy Pacjenta o wybranej metodzie i ewentualnym ryzyku związanym z leczeniem.
Nie możemy przyjąć Pacjenta,który nie chce wypełnić niezbędnych dokumentów, podpisać zgody na omówiony zabieg lub okazać dowodu tożsamości.


Odmowa leczenia

Możemy odmówić leczenia Pacjentowi, który w sposób rażący narusza porządek lub proces udzielania świadczeń. Nie przestrzega terminów wizyt, często je odwołuje lub na nie nie przychodzi. Zachowuje się niegrzecznie i arogancko, a zaprzestanie leczenia nie powoduje bezpośredniego niebezpieczeństwa dla jego zdrowia lun zdrowia innych osób.


Pacjent rezygnujący z leczenia w Centrum DENS

Jeżeli Pacjent chce zrezygnować z kontynuacji leczenia w naszym Centrum jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaniechania leczenia. Pacjent składa pisemne oświadczenie o tym fakcie, w przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza notatkę w historii choroby.

Wypisany Pacjent ma prawo do otrzymania :
-karty informacyjnej, która ma zawierać dane identyfikacyjne Pacjenta, dane identyfikacyjne Lekarza
-rozpoznanie choroby w języku polskim, zastosowane leczenie w języku polskim oraz wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych.


Dokumentacja RTG i fotograficzna

Lekarz świadczący usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki, periodontologii czy endodoncji może wykonać dokumentację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi Pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.dens.wroclaw.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia Pacjenta. Centrum DENS może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz Pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody Pacjenta, którą Pacjent podpisuje dobrowolnie.


Dokumentacja medyczna

Dokumentację medyczną prowadzimy w formie papierowej i elektronicznej.

Na potrzeby jej prowadzenia jesteście Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych oraz przedstawienia prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia. Dane osobowe wykorzystane zostaną tylko na potrzeby leczenia i procesu rejestracji. Mogą zostać udostępnione tylko organom do tego upoważnionym w oparciu o ustawę o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta tj Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zapewniamy ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Dokumentację medyczną udostępniamy w szczególności na wniosek:
Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez
Pacjenta; po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
Podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

Organom władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
Ministrowi do spraw zdrowia, sądom, prokuraturze, lekarzowi sądowemu i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
Zakładowi ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
do wglądu w siedzibie Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Dens-ul.Łaciarska 5/1F poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości.

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7zł;
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,70zł;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym
 • nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – wynosi 10 zł.

Wskazana opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania.

Wyrażam zgodę na posiadanie mojego aktualnego adresu e-mail przez Centrum DENS,  niezbędnego do wymiany informacji,związanych z procesem leczenia.

Wyrażam zgodę na posiadanie mojego aktualnego numeru telefonu przez Centrum DENS, aby był wykorzystany w celu podniesienia komfortu i usprawnienia naszych wzajemnych kontaktów.

W Centrum DENS utrwalamy audiowizualnie przebieg każdej wizyty, na co Pacjent wyraża zgodę. Uzyskane tak nagranie chronione jest na zasadach określonych w RODO i nie może być wykorzystywane bez zgody Pacjenta poza sytuacjami wynikającymi z ustaw państwowych


Prawa i obowiązki Pacjenta W czasie korzystania ze świadczeń medycznych każdy Pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia i rokowaniu oraz świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.

Wyrażenie zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia stomatologicznego.

Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskiwania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę i poszanowanie godności osobistej i uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego, szczególnie w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań, Pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

Pacjent zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości.

Po każdorazowej wizycie Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania higieny osobistej oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przeciwpożarowych.

Przed wizytą nie wolno palić papierosów i spożywać alkoholu.

Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń Centrum Dens ani terenów wokół.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do zgłaszania pisemnej lub ustnej skargi do Kierownika placówki ( właściciela ) .

Podpisanie przez Pacjenta zgody na leczenie rozumiane jest jako pełne zaakceptowanie warunków „Regulaminu gabinetu” oraz zapoznanie się i zaakceptowanie „Cennika leczenia”


Gwarancja

W trosce o Państwa zdrowie zabiegi wykonujemy z najwyższą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz przestrzegając zalecanych norm sanitarno- epidemiologicznych.

Udzielamy 5-letniej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia („plomby”) w zębach stałych, uzupełnienia protetyczne ruchome oraz 10-letniej na zabiegi implantacji i 5-letniej na implantoprotetykę.

Jeżeli w okresie gwarancji wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości, wówczas w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
W przypadku zębów mlecznych gwarancji na wypełnienia udzielamy na okres 6 miesięcy.


Warunkiem gwarancji jest:
 • przeprowadzanie regularnych wizyt kontrolnych (I wizyta po 3 miesiącach od zakończenia leczenia, a kolejne co 6 miesięcy), podczas których wykonywane będą konieczne, odpłatne zabiegi podtrzymujące efekty leczenia (skaling, fluoryzacja, itp.).
 • w przypadku uzupełnień protetycznych – uzupełnienie braków w obu łukach zębowych
 • w przypadku protez natychmiastowych, podścielenie lub wymiana w terminach ustalonych w planie leczenia
 • wykonania raz na 2 lata zdjęcia panoramicznego rtg, w przypadku implantów 2 razy w roku,
 • regularne leczenie zębów próchnicowych
 • w przypadku rezygnacji w trakcie przygotowywania lub bezpośrednio po wykonaniu przcy protetycznej, wpłacona na nie kwota jest bezzwrotna

Gwarancja nie obejmuje:
 • prac tymczasowych ( korony mosty, licówki, protezy)
 • protez natychmiast osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagających po czasie wskazanym przez lekarza podścielenia lub wymiany na nową
 • prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta,
 • jeżeli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.
 • złamań koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego
 • złamanie korony zęba po leczeniu kanałowym jeżeli nie została ona odbudowana w ciągu 2 tygodni od zakończonego leczenia endodontycznego.
 • uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 • stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba.

Warunkiem zachowania gwarancji na prace protetycznej jest odbiór ich do 2 tygodni od momentu ukończenia przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów), jak również dokonywanie wszelkich korekt w naszym gabinecie.


Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy Pacjent:
 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia, co 6 miesięcy lub u pacjentów z chorobami przyzębia co 4 miesiące
 • użytkuje lub przechowuje ruchome uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie uzupełnienia protetycznego,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.
 • na jego prośbę wykonano alternatywny, a nie optymalny plan leczenia,
 • przerwał leczenie,
 • uniemożliwił przeprowadzenie zaplanowanego leczenia w całości,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po leczeniu kanałowym według zaleceń PTE ( Polskie Towarzystwo Endodontyczne) 3 miesiące, 6 miesięcy, raz do roku przez okres 5 lat celem wykonania zdjęcia rtg
 • pali tytoń lub przeszedł chemio lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości
 • zatai przed lekarzem istotne informacje o stanie zdrowia, obecnych lub przebytych chorobach i przyjmowanych lekach

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego musicie Państwo być świadomi, że mimo najwyższej naszej staranności czasami  w trakcie leczenia dochodzi do powikłań, takich jak:

 • ból leczonego zęba lub otaczających tkanek miękkich,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • obrzęk, ropień, krwiak,
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń,
 • nadwrażliwość po wybielaniu,
 • nadwrażliwość po leczeniu

Powikłania te, nie są podstawą do reklamacji.


Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:
 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
 • problemy natury estetycznej,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem,
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne,

Chociaż większość z wymienionych powikłań występuje bardzo rzadko, a dolegliwości z nimi związane szybko mijają, prosimy Państwa o nie planowanie wizyty tuż przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.